Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού του , το ξενοδοχείο "SONIA VILLAGE" FAMILY RESORT αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών όπως τοπική κοινωνία, πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, περιβάλλον κ.λ.π., με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος από την μια πλευρά της κοινωνίας και από την άλλη της επιχείρησης.

Με βάσει τα παραπάνω η επιχείρηση μας υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που περιλαμβάνει τα εξής :

Α. Για την κοινωνία.

 • 1. Εφαρμόζουμε το κριτήριο της εντοπιότητας για την επιλογή και στην συνέχεια πρόσληψη του προσωπικού μας.
 • 2. Ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα με την ανάθεση εργασιών κατασκευής ,συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεών μας σε τοπικούς επαγγελματίες.
 • 3. Ενισχύουμε την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την προμήθεια υλικών και τροφίμων από την τοπική αγορά.
 • 4. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα (χορηγίες, δωρεές κ.λ.π)
 • 5. Ενισχύουμε τοπικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα της περιοχής μας με τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα και συσκευές (A/C, T.V, κλπ) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
 • 6. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα "όλοι μαζί μπορούμε".

Β. Για τους πελάτες

 • 1. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (animation, ιατρός ξενοδοχείου, internet, TV, κ.λ.π.)
 • 2. Ράμπες πρόσβασης για ΑΜΕΑ
 • 3. Σύστημα ηλεκτρόλυσης για άμεση και ελεγχόμενη απολύμανση του νερού της πισίνας.
 • 4. Καθημερινός καθαρισμός παραλίας.

Γ. Για τους εργαζόμενους

 • 1. Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας κατά την διάρκεια της εργασίας με : α)την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας β)Λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας γ)Απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας δ)Έκδοση και διακίνηση πληροφοριακού υλικού για την υγεία και την ασφάλεια
 • 2. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα δύο φύλλα, τόσο στις νέες προσλήψεις όσο και στην Ιεραρχική εξέλιξη.
 • 3. Συνεχής, ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
 • 4. Παροχή διευκολύνσεων στο προσωπικό όπου απαιτείται
 • 5. Δημιουργία σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και απόδοσης προσωπικού.
 • 6. Εφαρμογή προγράμματος "ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ", στο οποίο αναπτύσσονται ελεύθερα, από κάθε εργαζόμενο, προτάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η καλύτερη επιβραβεύεται.

Δ. Για τους συνεργάτες και προμηθευτές

 • 1. Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας μέσω της δημιουργίας και τήρησης διαδικασιών (μητρώου) δόκιμων προμηθευτών τόσο για υπηρεσίες όσο και για προϊόντα.
 • 2. Ενίσχυση και ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και αξιόπιστης συνεργασίας.

Ε. Για το περιβάλλον
Στόχος του ξενοδοχείου μας είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του και τις δραστηριότητές του. Συνεπώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό κριτήριο στην λήψη των αποφάσεων και των ενεργειών της επιχείρησής μας. Ποιο συγκεκριμένα: Υλοποιείται πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών ώστε να προωθούν την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 1. Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών εξοικονόμησης ενέργειας.
 • 2. Εγκατάσταση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • 3. Εγκατάσταση υγραερίου στις κουζίνες, στα πλυντήρια, στα στεγνωτήρια κ.λ.π.
 • 4. Προβλεπόμενη εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων (συλλέκτες).
 • 5. Εβδομάδα ανακύκλωσης
 • 6 .Επιτροπή Περιβαλλοντολογικής υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου
 • 7. Ανακύκλωση γυαλιού, χαρτιού, πλαστικών, λαμπτήρων, ελαίων κουζίνας, χρησιμοποιημένων μελανιών εκτυπωτών, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών.
 • 8. Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού σε Γ΄ βάθμιο επίπεδο.
 • 9. Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού.
 • 10. Μηνιαίος έλεγχος ποιότητας του πόσιμου νερού, του νερού της πισίνας, και του βιολογικού συστήματος (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. ΑΕ).

Επιπλέον στις άμεσες προτεραιότητες του ξενοδοχείου μας στα πλαίσια των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών εντάσσονται:

 • 1.Η δημιουργία Τράπεζας αίματος των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, με προγραμματισμένες αιμοδοσίες , και
 • 2. Η λειτουργία δωματίων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Βρείτε μας

Γερακινή, Χαλκιδική, 63100
MH.T.E.: 09.38.K.01.3A.03114.0.0

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: info[at]hotel-sonia.gr

 

Καλέστε μας

T: +30 23710 54080-1-2

F: +30 23710 54083

Newsletter

BIKE SONIA
Greek Breakfast
Green Key
Sonia Village Zoover 180x350
Holidaycheck
Relacs
Tripadvisor 2017
Europian Quality

Μείνετε συντονισμένοι #soniaresort

image
Toggle Bar